เปรียบเทียบความต่าง เก้าอี้สำนักงาน vs ERGONOMATE

เก้าอี้ทำงานแบบไหนดี
เก้าอี้ที่ดีต้องไม่มีโรคแถม

ออฟฟิศซินโดรม

ความต่างส่วนการพิงศีรษะและคอ

เก้าอี้แก้ปวดคอ

ความต่างส่วนการเอนแผ่นหลัง

เก้าอี้แก้ปวดหลัง

ความต่างส่วนการวางแขน

เก้าอี้แก้ปวดแขน

ความต่างส่วนการรองรับหลังล่าง

เก้าอี้แก้ปวดหลังล่าง

ความต่างส่วนเบาะรองนั่ง

เก้าอี้แก้ปวดก้น

Asset 2