นั่งทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง
ท่านั่งที่ดีต้องเป็นอย่างไร

ท่านั่งที่ถูกต้อง

เก้าอี้ที่ดีต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้าง

เก้าอี้ที่ดีเป็นแบบไหน

ลดปวดหัวเลิกเมื่อยคอ (headrest)

เก้าอี้แก้ปวดคอ

เอนสบาย ไม่หงายหลัง (backrest)

เก้าอี้แก้ปวดหลัง

แค่หมุนปรับ หลังก็ไม่ปวด (lumbar support)

เก้าอี้แก้ปวดหลัง

วางสบาย ได้ทุกอิริยาบถ (armrest)

เก้าอี้แก้ปวดแขน

เบาะที่ดีพอ ต้องนั่งแล้วพอดี (seat depth)

เก้าอี้แก้ปวดขา

นั่งได้เรื่อย ๆ ไม่เมื่อยก้น (seat)

เก้าอี้แก้ปวดก้น

Asset 2